Bwyta yn yr Harbwrfeistr

Mae’r bwyty a’r warws yn edrych dros yr harbwr a’n cynnig y gorau o fwyd môr a physgod Bae Ceredigion, cig eidion a chig oen Cymreig, cawsiau Ceredigion a llysiau organig lleol. Gwyliwch y machlud haul a’r cychod ar y dŵr o’ch bwrdd. Ar agor bob dydd (oni bai am ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

Brecwast (rhaid bwcio) 8-10.30
Coffi a chacen 8-11
Cinio  12 – 2
Swper 5.30 – 9  

Talidadau carden wrth y bwrdd.

Croeso ichi gymeryd diod cyn neu ar ôl eich pryd, wrth y bar zinc yn y warws.

Dim cwn tu fewn. (Croeso i gwn tywys.)

Prif Gogydd : Ludo Dieumegard
Is Gogydd : Shane James

Yfed yn yr Harbwrfeistr

Rydym yn cynnig cwrw go iawn a chwrw crefft o rai o fragdai gorau Cymru.

Dewis o 18 o winoedd wrth y gwydr oddi ar ein rhestr win sy’n newid yn aml a’n cael ei dethol yn arbennig gan Glyn.  Detholiad da o Gin Cymreig ar gyfer eich tonic, coctêls arbennig a chalon ein bar yw ein peiriant coffi La Marzocco gyda choffi eiconic Coaltown Rhydaman.