Bwyta yn yr Harbwrfeistr

Mae’r bwyty a’r bar yn edrych dros yr harbwr a’n cynnig y gorau o fwyd môr a physgod Bae Ceredigion, cig eidion a chig oen Cymreig, cawsiau Ceredigion a llysiau organig lleol. Gwyliwch y machlud haul a’r cychod ar y dŵr o’ch bwrdd. Ar agor bob dydd (oni bai am ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

Gweini bwyd:
Brecwast 8 – 11.45
Cinio  12 – 2.30
Nos 6 – 9

Bwciwch fwrdd ar lein am y bwyty, neu galwch mewn am fwrdd yn y bar, ond falle bydd angen aros ar adegau prysur …

Prif Gogydd : Ludo Dieumegard

Yfed yn yr Harbwrfeistr

Mae ein bar bywiog yn cynnig cwrw go iawn a chwrw crefft o rai o fragdai gorau Cymru.

Dewis o 20 o winoedd wrth y gwydr oddi ar ein rhestr win 95 bin.  Detholiad da o Gin Cymreig ar gyfer eich tonic, coctêls arbennig a chalon ein bar yw ein peiriant coffi La Marzocco gyda choffi eiconic Coaltown Rhydaman sy’n gwneud y bar yn le pobologaidd o fore gwyn tan nos.