Bwyta yn yr Harbwrfeistr

Mae’r bwyty a’r warws yn edrych dros yr harbwr a’n cynnig y gorau o fwyd môr a physgod Bae Ceredigion, cig eidion a chig oen Cymreig, cawsiau Ceredigion a llysiau organig lleol. Gwyliwch y machlud haul a’r cychod ar y dŵr o’ch bwrdd. Ar agor bob dydd (oni bai am ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

Brecwast (rhaid bwcio) 8-10:15
Cinio  12 – 2
Swper 6 – 9  
Gwasanaeth bwrdd yn unig. Byrddau pellter diogel. Talidadau carden wrth y bwrdd.
Uchafswm o 6 o bobol ar un bwrdd er mwyn sicrhau pellder digonol. Angen cofrestru manylion unigolion o flaen llaw.

Croeso ichi gymeryd diod cyn neu ar ôl eich pryd, wrth y bar zinc yn y warws.
Mae diodydd yn cael eu gweini drwy’r dydd tu allan ar y teras ar lan yr harbwr, gyda golygfeydd ac awyr iach a chroeso mawr i gwn tu fas.

Dim cwn tu fewn. (Croeso i gwn tywys.)

Prif Gogydd : Ludo Dieumegard
Is Gogydd : Shane James

Yfed yn yr Harbwrfeistr

Rydym yn cynnig cwrw go iawn a chwrw crefft o rai o fragdai gorau Cymru.

Dewis o 18 o winoedd wrth y gwydr oddi ar ein rhestr win sy’n newid yn aml a’n cael ei dethol yn arbennig gan Glyn.  Detholiad da o Gin Cymreig ar gyfer eich tonic, coctêls arbennig a chalon ein bar yw ein peiriant coffi La Marzocco gyda choffi eiconic Coaltown Rhydaman.