Bwyta yn yr Harbwrfeistr

Mae’r bwyty a’r warws yn edrych dros yr harbwr a’n cynnig y gorau o fwyd môr a physgod Bae Ceredigion, cig eidion a chig oen Cymreig, cawsiau Ceredigion a llysiau organig lleol. Gwyliwch y machlud haul a’r cychod ar y dŵr o’ch bwrdd. Ar agor bob dydd (oni bai am ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

Mae modd bwcio bwrdd yn y bwyty neu’r warws a byddwn yn gweini bwyd o Fai 17 2021:
Brecwast (rhaid bwcio) 8-10:15
Cinio  12 – 2
Swper 5.30 – 9  

Bydd y teras tu allan ar agor am ddiodydd drwy’r dydd.

Gwasanaeth bwrdd yn unig. Byrddau pellter diogel. Talidadau carden wrth y bwrdd.
Uchafswm o 6 o bobol ar un bwrdd er mwyn sicrhau pellder digonol. Angen cofrestru manylion unigolion o flaen llaw.

Os gwelwch yn dda nodwch nad oes modd aros tu fewn am fwrdd, felly mae’n haws cyrraedd yn union ar amser eich bwrdd.

Dim cwn tufewn (Croeso i Cwn tywys)

Prif Gogydd : Ludo Dieumegard

Yfed yn yr Harbwrfeistr

Rydym yn cynnig cwrw go iawn a chwrw crefft o rai o fragdai gorau Cymru.

Dewis o 18 o winoedd wrth y gwydr oddi ar ein rhestr win sy’n newid yn aml a’n cael ei dethol yn arbennig gan Glyn.  Detholiad da o Gin Cymreig ar gyfer eich tonic, coctêls arbennig a chalon ein bar yw ein peiriant coffi La Marzocco gyda choffi eiconic Coaltown Rhydaman.