Bwyta yn yr Harbwrfeistr

Ar y teras tu allan, o Ebrill 26, 2021 gallwch fwynhau brecwast, cinio a swper tu allan. Yn anffodus nid oes modd bwcio bwrdd oherwydd y tywydd.

Mae’r bwyty a’r warws yn edrych dros yr harbwr a’n cynnig y gorau o fwyd môr a physgod Bae Ceredigion, cig eidion a chig oen Cymreig, cawsiau Ceredigion a llysiau organig lleol. Gwyliwch y machlud haul a’r cychod ar y dŵr o’ch bwrdd. Ar agor bob dydd (oni bai am ddydd Nadolig a Gŵyl San Steffan).

Mae modd bwcio bwrdd yn y bwyty neu’r warws a byddwn yn gweini bwyd o Fai 17 2021:
Cinio  12 – 2.30
Nos 5.30 – 9  

Gwasanaeth bwrdd yn unig. Byrddau pellter diogel. Talidadau carden wrth y bwrdd.

Os gwelwch yn dda nodwch nad oes lle aros am fwrdd tu fewn, felly mae’n haws cyrraedd yn union ar amser eich bwrdd.

Prif Gogydd : Ludo Dieumegard

Yfed yn yr Harbwrfeistr

Rydym yn cynnig cwrw go iawn a chwrw crefft o rai o fragdai gorau Cymru.

Dewis o 18 o winoedd wrth y gwydr oddi ar ein rhestr win sy’n newid yn aml a’n cael ei dethol yn arbennig gan Glyn.  Detholiad da o Gin Cymreig ar gyfer eich tonic, coctêls arbennig a chalon ein bar yw ein peiriant coffi La Marzocco gyda choffi eiconic Coaltown Rhydaman.