Amodau a Thelerau

Terms and Conditions

July 2020

Harbourmaster
Pen Cei
Aberaeron
SA46 0BT
01545 570755
www.harbour-master.com

 

Telerau bwcio 

Wrth archebu ystafell fe holwn am gerdyn credyd er mwyn sicrhau’r ystafell. 

Orffennaf 2020 ni fyddwn yn derbyn talidadau arian parod. 

Byddwn ond yn derbyn taliadau cerdyn credyd ar gyfer ystafelloedddiodydd a bwyd. Derbyniwn American Express. 

Wrth adael y gwesty gall gwesteion wneud taliad diogel o’u hystafell ar fodiwl ar eich ffon neud dabled. 

 

Canslo neud newid archeb ystafell 

Gall archebion ystafell gael eu gohirio neu eu trosglwyddo i fyny at 3 diwrnod (72awr) cyn cyrraedd heb ddirwyGall pris yr ystafell newid os yw’ch arhosiad yn cael ei drosglwyddo i ddyddiad arall. 

 

Covid-19 

Petai rhaid i chi ganslo neu newid eich archeb oherwydd Covid-19, bydd modd canslo eich archeb ystafell neu ei drosglwyddo i ddyddiad arall sy’n gyfleus. 

Bydd pris y noson gyntaf yn daladwy o’r cerdyn credyd a roddwyd wrth fwcio, am unrhyw archebion a ganslir neu a newidir o fewn 72 i’r amser cyrraeddsydd ddim yn uniongyrchol o ganlyniad i Covid-19.  

Petai rhaid i ni gau oherwydd Covid-19, caiff archebion eu canslo neu eu trosglwyddo heb ddirwy. 

 

Ernes 

Rydym angen taliad fel ernes ar gyfer archebion o 3 ystafellneu ar gyfer digwyddiadau arbennig. Rhoddir manylion penodol i chi pan yn bwcio. 

 

Plant 

Mae’n rhaid i blant ernes fod 5oed ac o 3 mae’nrhaid iddynt aros mewn ystafell. ar wahan