Arhoswch yn yr Harbwrfeistr

Gwesty ’boutique’ hyfryd, o dan berchnogaeth Glyn a Menna Heulyn ers iddynt ei adnewyddu yn 2001.  13 ystafell wely gyfforddus mewn tri adeilad hanesyddol wrth ymyl yr harbwr.  7 ystafell yng nghartref hynafol yr Harbwrfeistr gwreiddiol gyda swit Madona yn andros o boblogaidd ar y llawr top. Mae gan bob ystafell wreiddiol olygfa hyfryd o’r mȏr.  4 ystafell fawr yn y warws gydag ystafelloedd ymolchi braf, soffa, minibar a mynediad lifft. Swit Aeron Queen gyda golygfeydd panoramig dros yr harbwr fel a welwyd yn hysbyseb Croeso Cymru.  Mae ein bwthyn, sydd ond ychydig o fetrau i ffwrdd o’r prif adeilad, yn cynnig 2 ystafell wely yn gwynebu’r harbwr a chegin a lolfa ar y llawr gwaelod.

Dim cwn tufewn (Croeso i cwn tywys)

Cliciwch ar ‘Book’ i edrych ar argaeledd a prisiau ystafelloedd. Mae lluniau ein hystafelloedd ar y lincs isod.

Bwthyn

Ystafelloedd gwreiddiol

Ystafelloedd y Warws