Arhoswch yn yr Harbwrfeistr

Gwesty ’boutique’ hyfryd wedi ei adnewyddu yn 2001.  13 ystafell wely gyfforddus mewn tri adeilad hanesyddol wrth ymyl yr harbwr.  7 ystafell yng nghartref hynafol yr Harbwrfeistr gwreiddiol gyda swit Madona yn andros o boblogaidd ar y llawr uchaf. Mae gan bob ystafell wreiddiol olygfa hyfryd o’r mȏr a’r harbwr.  4 ystafell fawr yn y warws gydag ystafelloedd ymolchi braf, soffa a mynediad lifft. Swit Aeron Queen gyda golygfeydd panoramig dros yr harbwr fel a welwyd yn hysbyseb Croeso Cymru.  Mae ein bwthyn hunan arlwyo, sydd ond ychydig o fetrau i ffwrdd o’r prif adeilad, yn cynnig 2 ystafell wely dwbwl en-suite ac ystafell sengl fach sy’n gwynebu’r harbwr a chegin a lolfa ar y llawr gwaelod.

Dim cwn tufewn (Croeso i gŵn tywys)

Mae gennym 2 safle i drydannu ceir yn ein maes parcio.

Cliciwch ar ‘Book’ i edrych ar argaeledd a prisiau ystafelloedd. Mae lluniau ein hystafelloedd ar y lincs isod.

Bwthyn

Ystafelloedd gwreiddiol

Ystafelloedd y Warws