Ystafelloedd y Warws

4 ystafell fawr yn yr hen adeilad masnachu, wedi eu hadnewyddu’n llwyr.

Aeron Queen gyda golygfa panoramig dros yr harbwr; 2 ystafell teras braf – Martha Jane a John & Henry; Gambia yn ystafell hawdd ei mynediad gyda lifft wrth ei ymyl.