Ymweld ag Aberaeron a’r ardal

Rydym yn hynod o falch o Aberaeron a’r ardal a’n dwlu byw yma. Dewch i aros a gwneud cymaint neu gynlleied â chi’n ffansïo.

Yn yr Haf daw Aberaeron yn fyw gyda nifer o ddigwyddiadau fel y tynnu rhaf dros yr harbwr, y Carnifal, bwyd stryd Gwledd a gŵyl y cobiau a’r merlod Cymreig. Edrychwch ar  aberaeron.info am ddyddiadau.

Yn ystod y tymhorau tawelaf mae’n gyfle i ddianc yma i awel y môr a’r gorllewin gwyllt.

Gwylio’r haul yn machlud ar Fae Ceredigion yw un o’n hoff argymhellion, a mwynhau diod ar wal yr harbwr. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar ein trothwy a chyfle i fanteisio i’r de a’r gogledd. Ychydig filltiroedd i ffwrdd ac o fewn cyrraedd hawdd ar droed neu ddwy olwyn mae Ystad hynafol Llanerchaeron. Os ydych am fentro ymhellach ar eich beic cymerwch bip ar deithiau beic mae Glyn yn argymell ar ei flog.

CN Traveller Tachwedd 2019…

Aberaeron looks like a magical town from a mid-20th-century Ladybird children’s book, grand houses painted in bright rainbow colours lining the quay. The Harbourmaster is the prettiest of them, bold and commanding in blue, with silver bathtubs and Welsh blankets livening up its beautiful rooms.

Seafood for supper is an Aberaeron institution: visitors mixing with locals to eat Cardigan crab, crispy cockles and oysters from the Irish Sea.

Breakfasts is also delicious – the Harbourmaster beans with chorizo, eggs and handmade sourdough is a dream. You’ll be brushing up on your Cymraeg too with the bilingual menus.”