Ein stori

Prynom ac adnewyddom adeilad yr Harbwrfeistr gwreiddiol yn 2001. Agorom 9 mis yn ddiweddarach ac yn fuan fe ddaeth yn le poblogaidd gydag ymwelwyr a brodorion yr ardal ac enillodd ei blwy yn y gymuned leol.

Rydym ni ein dau a’n Rheolwr Cyffredinol i gyd yn wreiddiol o’r ardal. Mae sefydlu busnes llwyddianus yn y dref  lle’r aethom i’r ysgol, yn fater o falchder mawr i ni’n dau.

 

Fe wnaethom adael gyrfaoedd mewn Marchnata a Chyllid yn 2001 i ddilyn ein hoffder am y diwydiant lletygarwch a’r trend newydd am westai ’boutique’.

Drwy waith caled, cyhoeddusrwydd gwych o’r cychwyn cyntaf a buddsoddi cyson fe grewyd ein gwesty presennol. Mae nawr wedi ehangu i dri adeilad hanesyddol ac mae’r adeilad gwreiddiol glas bellach yn eicon pwysig i’r harbwr ac i’r dref.

 

Ar hyd y daith, ac yn hanfodol i’n llwyddiant, yw’r don o staff talentog ifanc, nifer ohonynt o’r ardal. Rydym yn falch o’u llwyddiannau a’u cyfraniad i wneud y gwesty ac Aberaeron yn enwog fel cyrchfan deniadol sy’n enwog drwy Gymru ac ymhellach.

Perchnogion: Glyn a Menna Heulyn
Rheolwr Cyffredinol: Dai Morgan
Prif Gogydd: Ludo Dieumegard