Ystafelloedd gwreiddiol

Yn adeilad gwreiddiol yr Harbwrfeistr gyda phob ystafell yn edrych dros yr harbwr – 7 ystafell ar draws 3 llawr. Dringwch y staer hanesyddol i’w cyrraedd.