Bwthyn yr Harbwrfeistr

Mae’n bwthyn hanesyddol mewn adeilad Gradd II yn le braf i ymlacio ar ymyl yr harbwr. Cysgu 5.

Dwy ystafell ensuite ac un ystafell fach i blentyn. Cegin, lolfa a parcio. Mae ar gael i’w archebu fesul noson. prisau o £200-280 y noson. Gallwch ei archebu yn syth arlein – cliciwch ar y botwm BOOK – fel bwcio ystafell wely.

Brecwast, cinio a swper ar gael yn yr Harbwrfeistr bob dydd.