Mae’r GWESTY AR AGOR! Mae’r ystafelloedd ar agor am wely a brecwast a swper yn yr ystafell. Bwthyn ar gael hefyd.
A’r teras hyfryd gyda bwyd a diod tu allan o dan y parasol (pan mae tywydd yn caniatau).

Mai 17 Agor y bwyty a’r warws tu fewn – gallwch archebu fwrdd ar lein.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD