ARGAELEDD GWESTY
Stafelloedd rhydd: Bwthyn 14/09-15/09 & 18/09-19/09
Prin yw’r ystafelloedd dwbl sydd ar gael am yr haf.
Ambell i noson ar gael – ebostiwch info@harbour-master.com neu edrychwch arlein.

Brecwast, cinio a swper tu fewn yn y bwyty a’r warws. Gwell bwcio o flaen llaw.

Diod tu allan ar ein teras ar lan yr harbwr, gyda golygfeydd, awel y mor a pharasols!

Rydym mor hapus i fod ar agor eto ac edrychwn ymlaen at eich gweld.

info@harbour-master.com

‘The ‘lovely setting’ of ‘hands-on’
Glyn and Menna Heulyn’s ‘popular’
former ‘Harbourmaster’s building on
the Georgian quayside causes trusted
readers this year to wax poetic’…

THE GOOD HOTEL GUIDE 2019