ARGAELEDD GWESTY
Ystafelloedd rhydd: Cadwgan 27/05-29/05, Bwthyn 31/5, 5/6, Aeron Queen 7/6, 10/6, Martha Jane 10+11/06

Am fwy o wybodaeth ebostiwch info@harbour-master.com neu edrychwch arlein.

Brecwast, cinio a swper tu fewn yn y bwyty a’r warws. Gwell bwcio o flaen llaw.

Bydd talebau sydd wedi eu prynu cyn mis Mawrth 2020 yn ddilys am 24 mis.

info@harbour-master.com

‘The ‘lovely setting’ of ‘hands-on’
Glyn and Menna Heulyn’s ‘popular’
former ‘Harbourmaster’s building on
the Georgian quayside causes trusted
readers this year to wax poetic’…

THE GOOD HOTEL GUIDE 2019