ARGAELEDD GWESTY
Ystafelloedd rhydd: John&Henry 27/06, 10/07, Gwalia 30/06, Bwthyn 30/6, 03/07, Gambia 3/07

Am fwy o wybodaeth ebostiwch info@harbour-master.com neu edrychwch arlein.

Brecwast, cinio a swper tu fewn yn y bwyty a’r warws. Gwell bwcio o flaen llaw.

Bydd talebau sydd wedi eu prynu cyn mis Mawrth 2020 yn ddilys am 24 mis.

info@harbour-master.com

‘The ‘lovely setting’ of ‘hands-on’
Glyn and Menna Heulyn’s ‘popular’
former ‘Harbourmaster’s building on
the Georgian quayside causes trusted
readers this year to wax poetic’…

THE GOOD HOTEL GUIDE 2019