ARGAELEDD GWESTY
Ystafelloedd rhydd: John & Henry 29/11, Gambia 29/11, Bwthyn 29/11-01/12

Ambell i noson ar gael – ebostiwch info@harbour-master.com neu edrychwch arlein.

Brecwast, cinio a swper tu fewn yn y bwyty a’r warws. Gwell bwcio o flaen llaw.

CYMRYD ARCHEBION PARTÏON NADOLIG

CYMRYD ARCHEBION NOS GALAN

Bydd talebau sydd wedi eu prynu cyn mis Mawrth 2020 yn ddilys am 24 mis.

info@harbour-master.com

‘The ‘lovely setting’ of ‘hands-on’
Glyn and Menna Heulyn’s ‘popular’
former ‘Harbourmaster’s building on
the Georgian quayside causes trusted
readers this year to wax poetic’…

THE GOOD HOTEL GUIDE 2019