Rydym ar gau ers Mawrth 20, 2020 oherwydd Covid19.
Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda newyddion am bryd y cawn ail agor ein drysau a’ch croesawu atom.
Cadwch yn saff. Edrychwn ymlaen at eich gweld.

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD