NEWYDDION!

Gorffennaf 11 byddwn yn ail agor ein gwesty a’r bwthyn. Bydd diogelwch ein gwesteion a staff yn holl bwysig.

Hyd yn hyn nid oes hawl agor y bwyty na’r bar, ond fe fyddwn yn cynnig gwasanaeth ystafell i westeion ar gyfer brecwast, swper a diodydd.

Bydd diodydd a bwyd ar gael fel tecawê. Hefyd ar gyfer archebu a chasglu. Cliciwch BWCIO…

Gobeithio yn fawr eich croesawu i Aberaeron yn gloi.

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD