COVID19 – DIWEDDARIAD Chwefror 2021

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru mae’r gwesty a’r bwyty ar gau.

Arhoswn am gyhoeddiad y Llywodraeth cyn cyhoeddi pa ddyddiad y byddwn yn ail agor.
Nid ydyn yn holi am ernes, felly mae’n hawdd ail-drefnu’r arhosiad, petai’r dyddiad ail agor yn hwyrach yn y Gwanwyn.

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu nôl cyn gynted ag y bydd cyfle.

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD