COVID19 – DIWEDDARIAD

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd i letygarwch yng Nghymru
bydd y gwesty a’r bwyty yn cau nos Wener, Rhagfyr 4 6yh.

Nid yw’n fwriad ail agor cyn Ionawr 14, 2021 a bydd yn ddibynnol ar y canllawiau ar y pryd.
Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu nôl.

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD