Medi 17 2020 …ARGAELEDD DIWEDDARAF

Mae argaeledd cyfyngedig yn mis Medi ac Hydref:

2 yst sengl ar gael Medi 18, 19, 20 £85 GaB y noson

1 yst dwbl gyda golygfa’r harbwr Medi 24 £150 GaB

2 noson yn ein bwthyn ar gael Medi 20, 21 neu Fedi 30 a Hydref 1 £280 y noson, cysgu 5

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD