Rydym ar gau o Fawrth 20, 2020.
Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon.
Cadwch yn saff.

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD