ARGAELEDD GWESTY
Stafelloedd rhydd: Bwthyn yn cysgu 5 – 5/7. Dwbl 17/7, Dwbl 30/08, 1 dwbl 02/09
Prin yw’r ystafelloedd dwbl sydd ar gael am yr haf.
Ambell i noson ar gael – ebostiwch info@harbour-master.com neu edrychwch arlein.

Brecwast, cinio a swper tu fewn yn y bwyty a’r warws. Gwell bwcio o flaen llaw.

Diod tu allan ar ein teras ar lan yr harbwr, gyda golygfeydd, awel y mor a pharasols!

Rydym mor hapus i fod ar agor eto ac edrychwn ymlaen at eich gweld.

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD