COVID19 – DIWEDDARIAD Ebrill 15

AR AGOR! Mae ystafelloedd ar agor am wely a brecwast a swper yn yr ystafell. Bwthyn ar gael hefyd.

Ebrill 26 Agor y teras hyfryd gyda bwyd a diod tu allan o dan y parasol.

Diwedd Mai, ymddengys bydd hawl ail agor y bwyty a’r warws tu fewn.

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu nôl cyn gynted ag y bydd cyfle.

info@harbour-master.com

IWAN LLWYD

Rhwng yr harbwr a’r cwrel
ym mae’r haf
Mae rhyw hafan ddirgel,
A’i lli’n wâr, a’i llanw’n hel
O’i gerrynt berlau’r gorwel.

IWAN LLWYD